Łyżwiarstwo figurowe

Im więcej polskich zawodników odnosi znaczące sukcesy, uprawiając sporty zimowe, tym większym zainteresowaniem cieszą się one wśród publiczności. Jednak istnieją też bardzo lubiane przez kibiców dyscypliny, wśród których nie mamy murowanych kandydatów do medalu. Do takich należy łyżwiarstwo figurowe, jedna z nielicznych tak widowiskowych i artystycznych konkurencji wśród sportów zimowych. Decyduje to w znacznej części o jej popularności i przyciąga rzesze kibiców zarówno przed ekrany telewizorów, jak i na trybuny stadionów, gdzie rozgrywane są zawody.

Najbardziej elegancki ze wszystkich sportów uprawianych zimą, ten najpiękniejszy- tak często bywa określane łyżwiarstwo figurowe przez fanów, ale i przez znawców tej dyscypliny. Osoby patrzące z zewnątrz rzeczywiście dostrzegają najczęściej tylko tą piękną stronę. Jednak sport ten nie zalicza się do łatwych, a jego trenowanie wiąże się z ogromnym nakładem pracy i zdyscyplinowaniem ze strony łyżwiarzy. O sukcesie decyduje także posiadanie talentu, na który składają się umiejętności taneczne, a nawet aktorskie. Dobre opanowanie techniki jazdy na niewiele się zda, gdyż łyżwiarstwo figurowe wymaga od zawodników prezentowania na tafli rozmaitych, często bardzo trudnych układów, takich jak określone sekwencje kroków, piruety, skoki czy podnoszenia. Bez solidnego przygotowania trudno o poprawne wykonanie takich elementów. Dlatego każdy wyjazd na zawody poprzedzony jest wielogodzinnymi treningami, podczas których łyżwiarze dbają o zachowanie gibkości ciała, wykonując setki ćwiczeń rozciągających. Wśród osób zawodowo uprawiających łyżwiarstwo figurowe, znajduje się duże grono tych, które od najmłodszych lat trenowali gimnastykę artystyczną. Zdobyte tam umiejętności niejednemu łyżwiarzowi pomogły w odniesienie sukcesu na zawodach, nawet tak wysokiej rangi jak zimowe igrzyska olimpijskie. Wyróżnia się kilka konkurencji, wewnątrz których zawodnicy rywalizują ze sobą na każdej z imprez sportowych obejmujących łyżwiarstwo figurowe. Są to jazdy indywidualne kobiet i mężczyzn oraz pary taneczne i sportowe. Soliści, a także pary sportowe występują na każdych zawodach dwukrotnie, wykonując tak zwany program krótki i dowolny. W każdym z nich muszą zaprezentować na tafli wcześniej określoną ilość i typ akrobacji łyżwiarskich. Konkurencja par sportowych uchodzi przy tym za najbardziej wymagającą. Charakterystyczne są dla niej elementy parowe, przez co eksperci rozumieją podnoszenia czy efektowne, ale też niebezpieczne skoki wyrzucane. Na występy par tanecznych składają się tańce oryginalne i dowolne. Tancerze na lodzie nie wykonują co prawda tak skomplikowanych ewolucji jak skoki, ale i od nich wymaga się posiadania szeregu ponadprzeciętnych zdolności. Zawodnicy startujący w konkurencji, jaką jest łyżwiarstwo figurowe, podlegają na każdych zawodach ocenie dwunastu sędziów. Cały system oceniania jest dosyć skomplikowany, a o końcowym wyniku każdego występu decyduje średnia ocen, uzyskanych przez łyżwiarzy za wykonanie poszczególnych części programu. Za potknięcia w trakcie jazdy, upadek lub wykonanie zakazanych kroków sędziowie mogą ponadto obniżyć notę.